تعبیر خواب هواپیما و سقوط

خواب‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌هایی از وضعیت روحی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

شما دیشب چه خوابی دیده‌اید؟ تعبیر خواب هواپیما چیست ؟ آتش‌ در خواب‌ به چه معنی است ؟

آتش نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید. آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌. از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد.همچنین‌ به‌ تعبیر آب‌مراجعه‌ فرمایید سیل‌سیل‌ در اثر باران‌ سنگین‌ و ذوب‌ شدن‌ برفها به‌وجود می‌آید. آب‌ به‌ هر شکلی‌، چه‌ به‌ صورت‌ باران‌یا برف‌، نشانه‌ احساسات‌ و عواطف‌ است‌. اگر درخواب‌ ببینید که‌ در میان‌ سیل‌ گیر افتاده‌اید، این‌خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ اشاره‌ای‌ ضمنی‌ به‌ این‌موضوع‌ باشد که‌ اخیرا بیننده‌ خواب‌ تحت‌ تأثیرعواطف‌ و احساسات‌ قوی‌ و قدرتمندی‌ قرار گرفته‌است‌ که‌ می‌توانند توان‌ کاه‌ و کوبنده‌ باشند. سیل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پاکسازی‌عاطفی‌ و احساسی‌ خیلی‌ شدید و یا حتی‌ خشونت‌بار باشد. ولی‌ نگران‌ نباشید، درست‌ به‌ همان‌ شکل‌که‌ در یک‌ سیل‌ حقیقی‌، آبها در یک‌ جا ساکن‌می‌شوند، عواطف‌ و احساسات‌ شما نیز در صورت‌مشاهده‌ چنین‌ خوابی‌ به‌ همان‌ صورت‌ در می‌آیند.آب‌ گاهی‌ نمایانگر جریان‌ زندگی‌ است‌ و در نتیجه‌چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند اشاره‌ای‌ به‌ آن‌ سری‌ ازاحساسات‌ شما داشته‌ باشد که‌ تحت‌ کنترلشان‌درآمده‌اید و شما را از توان‌ انداخته‌اند. هم‌ چنین‌،براساس‌ محتوای‌ این‌ خواب‌ و در نظر گرفتن‌ حال‌ وهوای‌ احساسی‌ خودتان‌ در آن‌، سیل‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ تمایلات‌ یا ویژگی‌های‌ جسمانی‌ باشد.این‌ موجود عظیم‌ الجثه‌ و عرفانی‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ نیروها و قدرت‌های‌ بزرگ‌ و صوفیانه‌ درونی‌شما باشد. در شرق‌ دور معتقدند که‌ اژدها موجودی‌فرا طبیعی‌ است‌ که‌ از آسمان‌ و هوا می‌گذرد. درغرب‌ اژدها را موجود خطرناکی‌ تلقی‌ می‌کنند که‌ بایدنابود شده‌ و از بین‌ برود. اژدها می‌تواند در خواب‌نشان‌ دهنده‌ قدرت‌ عظیمی‌ در ناخودآگاه‌ شما باشد.می‌تواند نشانه‌ اطلاعات‌ سرکوب‌ شده‌ ناخودآگاه‌شما مثل‌ ترس‌ و وحشت‌ باشد. اگرچه‌، در مجموع‌اژدها در خواب‌ نشانه‌ای‌ مثبت‌ به‌ شمار می‌رود.می‌تواند نمایانگر یک‌ دوره‌ زمانی‌ باشد که‌ بیننده‌خواب‌ با ترس‌ و وحشت‌ هایش‌ مواجه‌ و روبرومی‌شود و به‌ خودش‌ اختیار می‌دهد تا به‌ نحو مؤثر ومناسبی‌ با عواطف‌ و احساسات‌ منفی‌ و مادی‌ گری‌شدید کنار آمده‌ و قادر به‌ کسب‌ آزادی‌ درونی‌ وخارجی‌ بیشتری‌ شود.اگر خواب‌ آسمانی‌ را ببینید که‌ در آن‌ ابرها به‌ سرعت‌ در حال‌ حرکت‌ هستند، یعنی‌ آماده‌ می‌شوید که‌خشم‌ و عصبانیت‌تان‌ را در مورد یک‌ موقعیت‌ تخلیه‌ کنید. ابرهایی‌ که‌ حرکتی‌ آرام‌ دارند و متراکم‌ هستند،نمایانگر سردرگمی‌ و گیجی‌ می‌باشند. اگر ابرهای‌ روشن‌ و شفافی‌ را ببینید که‌ نور خورشید از لابه‌لای‌آنها می‌درخشد، یعنی‌ خوشحال‌ و شادمانی‌ بعداز یک‌ دوره‌ زمانی‌ سخت‌ و دشوار پدیدار می‌شود. اگرخواب‌ ببینید که‌ روی‌ ابرها راه‌ می‌روید، یعنی‌ از خوش‌ بینی‌ و توانایی‌ دستیابی‌ به‌ شادمانی‌ و نشاطزیادی‌ در زندگی‌تان‌ برخوردارید. ابرها از هوا و آب‌ تشکیل‌ شده‌اند، یعنی‌ همان‌ دو عامل‌از چهار عامل‌ مهم‌ و اصلی‌. عده‌ای‌ معتقدند که‌ وجود وروان‌ توسط هوا و شخصیت‌ و روح‌ توسط آب‌ نمایان‌می‌شوند. آرمان‌ گرایی‌ و انرژی‌ مثبت‌ شما در خواب‌می‌توانند توسط ابرهای‌ سفید و ویژگی‌های‌ منفی‌ترشخصیت‌ شما و افکار شخصی‌ تان‌ توسط ابرهای‌طوفان‌ زای‌ سیاه‌ نشان‌ داده‌ شوند.پرواز مشاهده‌ پرواز در خواب‌ بسیار رایج‌ است‌ و اکثرافراد دست‌ کم‌ یک‌ یا دو بار خواب‌ دیده‌اند که‌ درحال‌ پرواز هستند. در مورد تعبیر چنین‌ خوابهایی‌نقطه‌ نظرات‌ فراوان‌ و گوناگونی‌ وجود دارند. عده‌ای‌معتقدند که‌ پرواز در خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ تجربه‌عملی‌ معنویت‌ و غیر جسمانی‌ باشد، یعنی‌ ما ازطریق‌ هواپیمای‌ جسم‌ به‌ پرواز در می‌آییم‌ و خوابی‌آسمانی‌ محسوب‌ می‌شود. (سفر روحانی‌). کارل‌یونگ‌ معتقد بود که‌ اگر در خواب‌ ببینیم‌ که‌ در حال‌پرواز هستیم‌، این‌ خواب‌ نمایانگر تمایل‌ ما به‌شکستن‌ سدها و رفع‌ موانع‌، کسب‌ آزادی‌ و رهایی‌ ازقید و بندها و محدودیت‌ها است‌. ما همه‌ مایلیم‌ که‌آزاد باشیم‌ و «آلفرد آدلر« معتقد بود که‌ چنین‌خوابهایی‌ نشان‌ می‌دهند که‌ ما خواهان‌ برتری‌ وتفوق‌ و حکمرانی‌ هستیم‌ و در واقع‌ این‌ خواب‌ سلطه‌جویی‌ افراد را آشکار می‌سازد. «فروید« معتقد بودکه‌ پرواز شیوه‌ دیگری‌ برای‌ ابراز تمایلات‌ و گرایشات‌جسمانی‌ (جنسی‌) است‌. با بررسی‌ جزییات‌ خوابتان‌در خواهید یافت‌ که‌ پرواز در خوابتان‌ نشانه‌ای‌معنوی‌ یا جسمانی‌ است‌. به‌ هر حال‌ از چنین‌خوابهایی‌ لذت‌ ببرید، چون‌ پرواز نوعی‌ تفریح‌ است‌!خورشیدخورشید منبع‌ زندگی‌ روی‌ کره‌ زمین‌ است‌. خورشید در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ این‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌محیط و اختیارات‌ زندگی‌ تان‌ در حال‌ رشد و نمو و پرورش‌ هستید. هم‌ چنین‌ نمایانگر یک‌ نیروی‌ معنوی‌یا نور خداوند است‌. طلوع‌ آفتاب‌ در خواب‌ نشانگر شروع‌ تازه‌ و موج‌ جدیدی‌ از انرژی‌ است‌. در حالی‌که‌ غروب‌ آفتاب‌ نشان‌ دهنده‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ بسته‌ و تمام‌ شده‌ می‌باشد. اشعه‌ آفتاب‌ در خواب‌ نمادی‌مثبت‌ است‌. نور همیشه‌ نشانه‌ یا نمایانگر هوشیاری‌ و خودآگاهی‌ است‌ و می‌تواند اشاره‌ای‌ به‌ انرژی‌مردانه‌ داشته‌ باشد. حضور آن‌، حتی‌ در آزار دهنده‌ترین‌ خوابها نیز ماهیتی‌ اطمینان‌ بخش‌ دارد. درکتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر آمده‌ است‌ که‌ تابیدن‌ نور خورشید بر شما بسیار خوش‌ یمن‌ است‌ و نشان‌ دهنده‌آینده‌ای‌ مطلوب‌ و حسن‌ تفاهم‌ می‌باشد. کارل‌ یونگ‌ معتقد بود که‌ خورشید نشانه‌ اصیل‌ و باستانی‌وحدت‌، الوهیت‌ و خویشتن‌ است‌، منبع‌ و سرچشمه‌ زندگی‌، یکپارچگی‌ و تمامیت‌ نهایی‌ بشر.آفتاب‌ پرست‌آفتاب‌پرست‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ توانایی‌ و قابلیت‌ شما به‌ سازگاری‌ و انطباق‌ با هر شرایط وموقعیتی‌ است‌. یا، شاید احساس‌ می‌کنید که‌ مورد بی‌اعتنایی‌ قرار گرفته‌اید سپیده‌ دم‌ (سحر)اگر در خواب‌، مشغول‌ تماشای‌ طلوع‌ آفتاب‌ و سپیده‌ دم‌ باشید، یعنی‌ بعد از پشت‌ سر گذاشتن‌مشکلات‌، وارد مرحله‌ای‌ جدید و پرثمر از زندگی‌ می‌شوید.آینه‌ در خواب‌ نشانه‌ کبر، نخوت‌، غرور وجنبه‌های‌ ظاهری‌ است‌.ممکن‌ است‌ شما نگران‌تصورات‌ خود باشید و از شیوه‌ای‌ که‌ خودتان‌ رابه‌ آن‌ شکل‌ به‌ دنیا نشان‌ می‌دهید، بیمناک‌باشید. عده‌ای‌ می‌گویند که‌ اگر در خواب‌ تصویرشفاف‌ و واضحی‌ را در آینه‌ ببینید، ممکن‌ است‌مشغول‌ برداشت‌ کلی‌ از خویشتن‌ حقیقی‌ خودباشید. به‌ نظر می‌رسد که‌ همواره‌ آینه‌های‌شکسته‌ در خواب‌ نشانه‌ای‌ دال‌ بر بدشانسی‌باشند. در زمینه‌ای‌ کلی‌تر، آینه‌ در خواب‌می‌تواند به‌ عنوان‌ باز نمودی‌ از نیروی‌ عقلانی‌فرد در نظر گرفته‌ شود. نیروی‌ عقلانی‌ وسیله‌ای‌برای‌ جهت‌ یابی‌ است‌ و ما را دائما به‌ سمت‌شناخت‌ هر چه‌ بیشتر خود سوق‌ می‌دهد. هویت‌درونی‌ ما تا حد خیلی‌ زیادی‌ در ارتباط بانحوه‌ای‌ است‌ که‌ ما بدان‌ شکل‌ به‌ خود می‌نگریم‌(نه‌ تنها در ظاهر، بلکه‌ نوعا به‌ عنوان‌ مرد، زن‌،جوان‌، پیر و غیره‌). ما همگی‌ از این‌ هویت‌حقیقی‌ خود بهره‌ می‌گیریم‌ (که‌ عمدتا محصول‌نیروی‌ عقلانی‌ و خرد خود ما است‌) تا در زندگی‌،جهت‌ یابی‌ کرده‌ و راه‌ صحیح‌ را برگزینیم‌.(در آغوش‌ گرفتن‌)بغل‌ کردن‌ و در آغوش‌ گرفتن‌ در خواب‌، سمبل‌ و نمادی‌ بسیار مطبوع‌ و خوشایند است‌. این‌ خواب‌ برعشق‌، دلبستگی‌، علاقه‌، محبت‌، عطوفت‌، ملایمت‌، ظرافت‌، لطافت‌، رأفت‌، دلسوزی‌، دل‌ رحمی‌،آرامش‌، آسایش‌، حمایت‌ و پشتیبانی‌ دلالت‌ دارد خوابهای‌ مربوط به‌ در آغوش‌ گرفتن‌، بسیار لذت‌ بخش‌ و خوشایند هستند و بر عشق‌، محبت‌،عطوفت‌، رأفت‌، دل‌ رحمی‌ و دلسوزی‌ دلالت‌ دارند. همچنین‌، این‌ خوابها نشانه‌ آرامش‌ و آسایش‌ خاطرو امنیت‌ هستند. فقط در صورتی‌ که‌، در خوابتان‌ فردی‌ شما را در آغوش‌ بگیرد که‌ احساس‌ انزجار و نفرت‌شدید به‌ شما دست‌ دهد و یا حالتی‌ شیطانی‌ از او بر خیزد، این‌ خواب‌ جنبه‌ منفی‌ پیدا می‌کند. در غیراین‌ صورت‌، این‌ گونه‌ خوابها، آرامش‌ بخش‌ و دلگرم‌ کننده‌ هستند.فرد بی‌چهره‌ و ناشناس‌ اگر در خوابتان‌، عاشق‌ فردی‌ بی‌چهره‌ و ناشناس‌ باشید یا او را در آغوش‌ بگیرید، این‌ خواب‌ نشان‌دهنده‌ تمایل‌ و گرایش‌ شدیدتان‌ به‌ مورد محبت‌ قرار گرفتن‌ است‌، به‌ این‌ معنا که‌ به‌ شدت‌ مایلید فردی‌ به‌شما دل‌ ببندد. در همه‌ موارد دیگر، خوابهای‌ مرتبط با افرادی‌ بی‌چهره‌ و ناشناس‌، نشان‌ می‌دهند که‌ درزمان‌ وقوع‌شان‌، اتفاقی‌ افتاده‌ که‌ باعث‌ شده‌ بی‌اختیار و ناخودآگاه‌ تصمیم‌ بگیرید که‌ با دیگران‌ صمیمی‌و نزدیک‌ و خودمانی‌ نشوید. احتمالا، آن‌ اتفاق‌ که‌ برایتان‌ رخ‌ داده‌، آن‌ چنان‌ به‌ شما ضربه‌ و صدمه‌ زده‌ که‌ذهنتان‌ از شما در برابر رویارویی‌ و مواجهه‌ با آن‌ خاطره‌ مراقبت‌ و محافظت‌ به‌ عمل‌ می‌آورد.آب‌ نشانه‌ جهانی‌ عواطف‌ و احساسات‌ است‌. درنتیجه‌، چگونگی‌ وضعیت‌ آب‌ در خوابتان‌، اهمیت‌زیادی‌ دارد. اقیانوس‌ خروشان‌ در خواب‌، نشانه‌ آن‌ است‌ که‌ در اثر احساسات‌ و عواطف‌ آشوب‌ زده‌ وناآرام‌، مثل‌، خشم‌، عصبانیت‌، غضب‌، جنون‌، شیفتگی‌، سرخوردگی‌ و ناامیدی‌، از پا در آمده‌اید. اگر درخوابتان‌، خود را داخل‌ یک‌ دریا یا اقیانوس‌ خروشان‌، مشاهده‌ نمایید، (به‌ صورت‌ شنا کردن‌ یا سوار یک‌قایق‌ و کشتی‌)، نشان‌ می‌دهد که‌ در لابلای‌ احساسات‌ و عواطف‌ سردرگم‌، گیج‌ کننده‌ و نا آرام‌تان‌، گیرافتاده‌اید و در جستجوی‌ آرامش‌ هستید.مدرسهاین‌ گونه‌ خواب‌ها تعابیر متعدد و متفاوتی‌ دارند. اگردانش‌آموز هستید و به‌ کرات‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها رامشاهده‌ می‌کنید، ممکن‌ است‌ احساس‌ بی‌کفایتی‌ یاکمبود اعتماد به‌ نفس‌ و جسارت‌ به‌ شما دست‌ داده‌است‌. هم‌ چنین‌، مشاهده‌ رفتن‌ به‌ مدرسه‌ یا حضور درکلاس‌ نشان‌ دهنده‌ پیام‌ و یادآوری‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ بر این‌ حقیقت‌ است‌ که‌ باید چیزهای‌جدیدی‌ یاد بگیرید و به‌ احتمال‌ زیاد درس‌ مهمی‌ راخوب‌ فرا نگرفته‌اید. ممکن‌ است‌ مدرسه‌ رفتن‌همیشه‌ به‌ منزله‌ یک‌ تجربه‌ مثبت‌ نباشد، ولی‌ همواره‌امری‌ ضروری‌ و لازم‌ به‌ حساب‌ می‌آید. پس‌ بهتراست‌از خودتان‌ بپرسید که‌ نیازمند یادگیری‌ چه‌چیزمهمی‌ هستید؟ اگر در خواب‌ معلم‌ بودید،به‌احتمال‌ زیاد در زندگی‌ روزمره‌تان‌ با مسایل‌ وموضوعات‌ در ارتباط با قدرت‌ و نفوذ سر و کار دارید. ازجنبه‌ معنوی‌، برخی‌ معتقدند که‌ در حالت‌ خواب‌شخص‌ به‌ دنیای‌ درون‌ یا حیطه‌ معنوی‌ سفر می‌کند.جایی‌ که‌ می‌توانید در کلاس‌ هایی‌ حضور یابید که‌ به‌رشد و توسعه‌ معنوی‌ هر چه‌ بیشتر شما کمک‌ می‌کند. آموزش رانندگیاگر در خواب‌، مشغول‌ یادگیری‌ رانندگی‌ باشید، یعنی‌، جسارت‌ و اعتماد به‌ نفس‌تان‌ کاهش‌ یافته‌ و دررابطه‌ با توانایی‌ها، استعدادها و قابلیت‌هایتان‌ نگران‌، عصبی‌ و مضطرب‌ هستید. هم‌ چنین‌، این‌ خواب‌می‌تواند منعکس‌ کننده‌ تمایل‌ و گرایشتان‌ به‌ تغییر وضعیت‌ فعلی‌تان‌ باشد یا این‌ که‌ مایلید بر راه‌زندگی‌تان‌، کنترل‌ و تسلط و نفوذ بیشتری‌ داشته‌ باشید.پادگان‌ آموزشی‌اگر یک‌ پادگان‌ آموزشی‌ را در خوابتان‌ مشاهده‌ نمایید، یعنی‌ با احساسات‌ خشم‌، عصبانیت‌، یأس‌،ناامیدی‌، دلسردی‌ و سرخوردگی‌، مواجه‌ هستید. به‌ این‌ معنا که‌، احساس‌ می‌کنید موانع‌ زیادی‌ وجوددارند که‌ شما را از دستیابی‌ به‌ خواسته‌تان‌، باز می‌دارند. ولی‌، اگر بتوانید با صبر و حوصله‌ در رفع‌مشکلات‌تان‌، تلاش‌ کنید، موفقیت‌ بزرگی‌ از آن‌ شما می‌شود، به‌ خصوص‌ در زمینه‌های‌ کاری‌ یاتحصیلی‌.کلاس‌ درس‌اگر خواب‌ ببینید که‌ در یک‌ کلاس‌ درس‌ هستید، یعنی‌ احتمالا مشغول‌ یادگیری‌ یک‌ درس‌ مهم‌ وعبرت‌آموز زندگی‌ هستید. اگر در خوابتان‌، یک‌ دانش‌آموز باشید، این‌ خواب‌ هم‌ می‌تواند به‌ منزله‌ بازتاب‌و انعکاسی‌ از احساسات‌ یا نگرانی‌ها در رابطه‌ با کلاس‌های‌ زندگی‌ واقعی‌ باشدیادگیری‌ و آموختن‌اگر در خواب‌ مشغول‌ یادگیری‌ و آموختن‌ چیزی‌ باشید، یعنی‌ در صورت‌ کسب‌ علم‌ و دانش‌ بیشتر ازمنافع‌ متعدد و فوق‌ العاده‌ای‌ بهره‌مند می‌گردید و اگر در رابطه‌ با زمان‌ و دنبال‌ کردن‌ اهدافتان‌ دقت‌ واحتیاط زیادی‌ به‌ خرج‌ دهید، پیشرفت‌ چشمگیری‌ خواهید کردکتابخانهدر صورت‌ مشاهده‌ این‌ خواب‌، احتمالا در تلاشید تااطلاعات‌ یا نقطه‌ نظراتی‌ جدید و خاص‌ را درک‌ و جذب‌نمایید. کتابخانه‌ محل‌ یادگیری‌ است‌ و در کل‌ نشانه‌خوبی‌ محسوب‌ می‌شود. این‌ نشانه‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌است‌ که‌ احتمالا در شرف‌ حل‌ یک‌ مشکل‌ یا کشف‌چیزی‌ جدید و مهیج‌ هستیدمشاهده‌ آدامس‌ جویدن‌ در خواب‌ خیلی‌ رایج‌ است‌ وتقریبا چنین‌ خوابهایی‌ همگی‌ دقیقا یک‌ شکل‌هستند، بدین‌ صورت‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ ازشر آدامس‌ جویدن‌ در خواب‌ رهایی‌ یابد. هر چه‌شخص‌ در خواب‌ بیشتر تلاش‌ می‌کند تا آدامس‌ را ازدهانش‌ خارج‌ سازد، ناتوان‌تر و عاجزتر می‌شود،بنابراین‌ به‌ شدت‌ ناامید و دستپاچه‌ می‌گردد. حتی‌گاهی‌ اوقات‌ آدامس‌ مرتب‌ در دهان‌ بزرگتر می‌شود وکاری‌ از دست‌ بیننده‌ خواب‌ بر نمی‌آید. چنین‌خوابهایی‌ نشان‌ دهنده‌ این‌ هستند که‌ بیننده‌ خواب‌در زندگی‌ روزمره‌اش‌ با مشکل‌ بزرگ‌ و لاینحلی‌ مواجه‌شده‌ و از این‌ رو به‌ شدت‌ احساس‌ عجز و سرخوردگی‌می‌کند. این‌ خواب‌ نمایانگر ناتوانی‌ و عدم‌ موفقیت‌ درهضم‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ یا به‌ وجود آمدن‌ یک‌مصیبت‌ و فاجعه‌ است‌. هم‌ چنین‌ نشان‌ دهنده‌ این‌است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ به‌ نحو شایسته‌ ومؤثری‌ عرض‌ اندام‌ و ابراز وجود کند و در بیان‌ وتوصیف‌ کلامی‌ مثل‌ همیشه‌ ناتوان‌ می‌ماند. جویدن‌آدامس‌ در خواب‌ می‌تواند نشانه‌ای‌ از رفتار و کرداربچه‌گانه‌، آسیب‌ پذیری‌، ضعف‌، ناتوانی‌ و ضرورتی‌ برای‌بررسی‌ تغذیه‌ باشد.مشاهده‌ آمبولانس‌ در خواب‌ به‌ منزله‌ هشدار و اخطاری‌ در زمینه‌ فعالیت‌ها و عملکردهای‌ ناشی‌ ازبی‌دقتی‌، بی‌ پروایی‌، بی‌فکری‌، بی‌ خیالی‌ و بی‌احتیاطی‌ شما است‌. لازم‌ است‌ که‌ به‌ خوبی‌ از خودتان‌مراقبت‌ به‌ عمل‌ آورید، وگرنه‌ به‌ خودتان‌ صدمه‌ و ضرر می‌رسانید یا بیمار می‌شوید. هم‌ چنین‌، این‌خواب‌ از وحشت‌تان‌ در رابطه‌ با مشکلات‌ و بیماری‌ها ناشی‌ می‌شود. در کتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌، دیدن‌ آمبولانس‌ در خواب‌ به‌ منزله‌ یک‌هشدار و اخطار محسوب‌ می‌شود. در حالی‌ که‌ در تعبیر جدید خواب‌ چنین‌خوابی‌ نشانگر تلاش‌ و کوشش‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شماست‌ که‌ می‌خواهدخاطرات‌ و اطلاعاتی‌ را که‌ به‌ طور آگاهانه‌ و عمدی‌ تمایلی‌ به‌ مواجهه‌ ورویارویی‌ با آنها ندارید در ذهنتان‌ تداعی‌ کند و به‌ خاطرتان‌ بیاورد. بنابراین‌به‌ سلامت‌ و وضعیت‌ جسمانی‌ خود باید بیشتر توجه‌ کنید و ببینید که‌ آیاخیلی‌ نگران‌ سلامتی‌ خود هستید یا نه‌. در غیر این‌ صورت‌ این‌ چنین‌خوابهایی‌ می‌تواند لزوم‌ ایجاد برخی‌ از تغییرات‌ فوری‌ را در زندگی‌روزمره‌تان‌ نشان‌ دهد. یک‌ بار دیگر تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ را مرور کنید،زندگی‌ روزمره‌تان‌ را دقیقا بررسی‌ نمایید و سعی‌ کنید که‌ چیزی‌ را در آن‌بیابید که‌ نیازمند توجه‌ فوری‌ شما باشد.اگر در خواب‌، اطلاعیه‌ای‌ را بشنوید یا مشغول‌ درست‌ کردن‌ آن‌ باشید. بدین‌ معنا است‌ که‌ تغییر وتحولی‌ مثبت‌ در زندگی‌ تان‌ صورت‌ می‌گیرد.اگر در خواب‌ افراد مسن‌ و یا پیری‌ خودتان‌ را ببینید، می‌توان‌ آن‌ را به‌اشکال‌ مختلف‌ و متفاوتی‌ تعبیر کرد. اگر پیرمردی‌ را در خواب‌ ببینید، نشانه‌عقل‌ و خرد و قدرت‌ گذشت‌ و بخشایش‌ شماست‌، در حالی‌ که‌ اگر پیرزنی‌ رادر خواب‌ ببینید، بدان‌ معناست‌ که‌ به‌ زندگی‌ و مرگ‌ زیاد می‌اندیشید. در کل‌،دیدن‌ پیری‌ و سالخوردگی‌ در خواب‌، می‌تواند بیانگر دانشی‌ باشد که‌ شخص‌در عالم‌ بیداری‌ از طریق‌ تجربه‌ کسب‌ می‌کند. همچنین‌ این‌ خواب‌ ممکن‌است‌ با در نظر گرفتن‌ درسهایی‌ که‌ از زندگی‌ می‌گیرید، به‌ شما پیغام‌ دهد.یعنی‌ این‌ که‌ فرصت‌ خوبی‌ به‌ دستتان‌ آمده‌ تا تجربیات‌ و اطلاعاتتان‌ را درشرایط فعلی‌ زندگی‌ تان‌ به‌ کار ببندید. همچنین‌ این‌ خواب‌ ممکن‌ است‌بازتاب‌ و انعکاسی‌ از نگرانی‌های‌ شما در مورد پیری‌ باشد. اگر از آن‌ دسته‌ ازاشخاصی‌ هستید که‌ مدام‌ به‌ مرگ‌ و فناپذیری‌ می‌اندیشید و از پیری‌ به‌ شدت‌بدتان‌ می‌آید، این‌ خواب‌ می‌تواند به‌ منزله‌ نگرانی‌ شما از پوچی‌ و بیهودگی‌در عالم‌ بیداری‌ شما باشد.پایین‌ رفتن‌ در آسانسور در خواب‌، معمولا نشانه‌ منفی‌ به‌ شمار می‌آیند و نشان‌ دهنده‌ نگرانی‌ واضطراب‌ در رابطه‌ با از دست‌ دادن‌ مقام‌ و منزلت‌ اجتماعی‌ یا احساسات‌ و عواطف‌ فرو خورده‌ وسرکوب‌ شده‌ است‌. بالا رفتن‌ در آسانسور هم‌، معمولا، نشانه‌ای‌ منفی‌ به‌ شمار می‌آید، ولی‌، نشان‌می‌دهد که‌ مشکلاتتان‌ تقریبا به‌ پایان‌ رسیده‌اند. مشاهده‌ سانحه‌ای‌ در آسانسور، خوابی‌ رایج‌ و متداول‌ به‌شمار می‌آید که‌ نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشتی‌ بنیادین‌، ریشه‌دار و اساسی‌ در زندگی‌ فرد بیننده‌ آن‌ خواب‌است‌، مثل‌ هراس‌ از یک‌ لغزش‌ و خطای‌ اخلاقی‌، بی‌کفایتی‌ و عدم‌ صلاحیت‌ در امور اجتماعی‌، ازدست‌ دادن‌ مقام‌ و منزلت‌ اجتماعی‌ و غیره‌. معنا و تعبیر پیشگویانه‌ چنین‌ خوابی‌ بستگی‌ دارد به‌ اتفاقی‌که‌ در خواب‌ افتاده‌ است‌. اگر در اثر سانحه‌ رخ‌ داده‌ در آسانسور، کشته‌ شوید، یعنی‌، در زندگی‌تان‌،موانع‌، مشکلات‌، ضربه‌ها، شکست‌ها و بدبیاری‌های‌ شدید و طولانی‌ مدتی‌ را تجربه‌ خواهید کرد.عروسی‌ معمولا نشان‌ دهنده‌ یکپارچگی‌، هماهنگی‌ وسازگاری‌ موزون‌ شخصیت‌ یا روان‌ بیننده‌ خواب‌ است‌.عروسی‌ در خواب‌ می‌تواند نمایانگر وحدت‌ و تلفیق‌ابعاد متفاوت‌ شخصیت‌ شما باشد. عروسی‌ نشانی‌مثبت‌ است‌، چرا که‌ می‌تواند نشانگر میزانی‌ ازخودآگاهی‌، یکپارچگی‌، هماهنگی‌ و سازگاری‌ باشد.بسیاری‌ از افراد در دوران‌ مواجهه‌ با مشکلات‌ واسترس‌ها این‌ گونه‌ خواب‌ها را مشاهده‌ می‌کنند.معبران‌ قدیمی‌ خواب‌ معتقدند که‌ مشاهده‌ عروسی‌ درخواب‌ بد شگون‌ و در کل‌ نمایانگر یک‌ دوره‌ زمانی‌ غم‌و اندوه‌ و احتمالا مرگ‌ و میر است‌.اگر در خواب‌،النگو یا دستبندی‌ به‌ دست‌ داشته‌ باشید، یا اگر به‌ عنوان‌ هدیه‌، آنها را دریافت‌ نمایید،چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ دارد بر خوشبختی‌، سعادت‌، شادمانی‌، ازدواج‌، زندگی‌ مشترک‌، عشق‌ و محبتی‌خوش‌ یمن‌ و بخت‌ و اقبال‌ بلند شما. اگر در خوابتان‌، النگو یا دستبندتان‌ را گم‌ کنید، یعنی‌ در زندگی‌واقعی‌، با مشکلات‌ و دردسرهای‌ متعدد آزار دهنده‌ و اعصاب‌ خردکنی‌، مواجه‌ می‌شوید. اگر در خواب‌،النگو یا دستبندی‌ پیدا کنید، یعنی‌ بخت‌ و اقبال‌ بلند و شانس‌ خوبی‌ دارید و به‌ زودی‌ زود، به‌ ثروتی‌هنگفت‌، دست‌ پیدا خواهید کرد.معمولا در خوابها افراد زیاد هستند. ما به‌ کرات‌ خواب‌خانواده‌، دوستان‌، همسایگان‌ و همکلاسی‌های‌ خود رامی‌بینیم‌. هم‌ چنین‌ مشاهده‌ افراد نا آشنا، افرادمشهور و سرشناس‌، معلمان‌ و گاهی‌ دشمنان‌ خیالی‌ وفرضی‌ غیر عادی‌ نیست‌. اگر خواب‌ فرد آشنایی‌ راببینید، باید به‌ نوع‌ ارتباطتان‌ با او و مسایل‌ پیرامون‌آن‌ خوب‌ بیندیشید. ما از طریق‌ دیگران‌ به‌ درک‌ هرچه‌ بهتر خودمان‌ نایل‌ می‌شویم‌ و ارزشمندترین‌اختیاراتمان‌ همان‌ ارتباطهای‌ ما به‌ حساب‌ می‌آیند.برخی‌ معتقدند که‌ افراد ناآشنا در خوابهای‌ ما نشان‌دهنده‌ بخش‌های‌ مختلف‌ خودمان‌ و بسط وفراکنی‌های‌ شخصیتی‌ ما هستند. بسیاری‌ بر این‌باورند که‌ خوابهایشان‌ از آینده‌ خبر می‌دهند. درنتیجه‌ هنگامی‌ که‌ خواب‌ منفی‌ و وحشتناکی‌ رامی‌بینند، به‌ شدت‌ نگران‌ آینده‌ می‌شوند. هم‌ چنین‌،زمانی‌ که‌ خوابهایشان‌ مثبت‌ و به‌ نوعی‌ برآورده‌ شدن‌آرزو به‌ حساب‌ می‌آید، به‌ شدت‌ ذوق‌ زده‌ می‌شوند وبه‌ این‌ امید می‌مانند که‌ خوابهایشان‌ به‌ حقیقت‌بپیوندد. ولی‌ واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ اکثر خوابها از آینده‌خبر نمی‌دهند، بلکه‌ ماهیت‌ معنوی‌ و روانی‌ دارند.خوابهایمان‌ وظیفه‌ دارند که‌ به‌ ما کمک‌ کنند تا در حال‌حاضر بهتر زندگی‌ کنیم‌.الماس‌ شی‌ ارزشمند، جاودانه‌، دور از دستبردزمان‌ و خیلی‌ گرانبها و قیمتی‌ است‌. مشاهده‌ الماس‌در خواب‌ می‌تواند معانی‌ متعدد و گوناگونی‌ داشته‌باشد. می‌تواند نشان‌ دهنده‌ عشق‌، ثروت‌ وهمچنین‌ حقایق‌ دنیوی‌ و آگاهی‌ و هوشیاری‌ معنوی‌باشد. از آنجایی‌ که‌ الماس‌ شی‌ مطلوب‌ و ارزنده‌است‌، می‌تواند نمایانگر آن‌ باشد که‌ برای‌ ماارزشمندتر از چیزهای‌ دیگر است‌. ما همگی‌ دائمادر جستجوی‌ چیزهایی‌ هستیم‌ که‌ به‌ آنها دست‌نیافته‌ایم‌ ولی‌ نیازمند شان‌ هستیم‌ و وجودشان‌لازم‌ به‌ حساب‌ می‌آید تا احساس‌ کامل‌ بودن‌ پیدانماییم‌. چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند به‌ شما کمک‌ کنندتا دریابید که‌ چه‌ چیزی‌ در زندگی‌ برایتان‌ با ارزش‌تراست‌ و بعد کلیدهایی‌ به‌ شما دهند تا بفهمید آن‌ راباید کجا پیدا نمایید.برخی‌ دیگر از معانی‌ و تعابیر اتومبیل‌ در خواب‌، به‌ شرح‌ زیر هستند: ـ اگر روی‌ صندلی‌ عقب‌ ماشین‌ نشسته‌ باشید، چنین‌ خوابی‌ نمایانگر آن‌ است‌ که‌ به‌ دیگران‌ اجازه‌می‌دهید که‌ در زندگی‌ به‌ شما امر و نهی‌ کنند، که‌ این‌ احتمالا ناشی‌ از کمبود اعتماد به‌ نفس‌ در شما است‌. ـ

Image result for ‫تعبیر خواب‬‎

هر کسی خواب و رویا می بیند و گاهی هم اینها شبیه کابوس هستند چه پس از خواب به یاد بیاوریم و چه به یاد نیاوریم. محققین دریافته اند که اکثر کابوسها و خوابهایی که افراد می بینند شبیه هم بوده و تعابیر مشترک دارند. در اینجا رایجترین خوابها و کابوسهای بین مردم را که از سوی موسسه جهانی تحقیقات خواب منتشر شده، مرور می کنیم. ۱ – خرابی اتومبیل و هر نوع وسیله نقلیه در این نوع از خواب دیدن، شما در کنار و یا در داخل یک نوع اتومبیل یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری که از کنترل خارج شده و یا هر نوع مشکل دیگری برایش پیش آمده (در حین حرکت) هستید. برای مثال شاید ترمزها بریده باشند، کنترل فرمان از دستتان خارج شده باشد و یا اینکه رودرروی یک صخره بوده یا حتی با آن تصادف کرده اید. شما می توانید راننده و یا سرنشین یا در کنار اتومبیل باشید. این نوع خواب فقط برای افرادی که راننده هستند یا رانندگی یاد دارند اتفاق نمی افتد بلکه برای همه ممکن است اتفاق بیفتد. تعبیر : این نوع خواب معمولا نشان دهنده یک نوع احساس ضعف و ناتوانی در برابر مساله ای در زندگی بوده و یا اینکه شما به زودی تصادف خواهید کرد ! ۲ – دستگاه های معیوب در کابوس دستگاههای معیوب، شما تلاش بر این دارید که با دستگاهی که خراب یا معیوب است کار کرده و کنترل آنرا بدست بگیرید و گاهی شاید این دستگاه یا وسیله کار کند ولی نتیجه مورد انتظار شما را ندهد. بیشتر حالتهای این نوع خواب، کار با تلفن است که شامل شماره گیری اشتباه، قطع شدن ارتباط تلفنی، ناتوانی در شماره گیری و همچنین مشکلات متعدد در زمینه کار با اینترنت و هرچیزی نظیر اینترنت است. همچنین ممکن است شما با یک دستگاه داغون و بهم ریخته روبرو شوید(عکس). تعبیر : شما احساس دوری از حقیقت و واقعیت را داشته و یا اینکه یک قسمت از بدن یا فکر شما آنطور که باید کار نمی کند همچنین در مواقعی که در مورد ارتباط برقرار کردن با دیگران دچار مشکل شویم، ممکن است دچار اینگونه خواب شویم. ۳ – گم شدن و در بند افتادن (زندانی شدن) گم شدن در خواب نمایانگر تضاد در تصمیم گیری در مورد پاسخ به یکی از فرایندهای زندگی روزمره است. در این نوع کابوس شما در تلاش برای پیدا کردن راهی در یک منطقه وسیع، باغ و بیابان، خیابانهای شهر، ساختمانهای بزرگ و هر چیز دیگری شبیه به اینهاست حالت دیگر این خواب هم گرفتار و گیر افتادن در زندان، تار عنکبوت، اسیر شدن در قبر و کلا عدم توانایی در حرکت و آزاد شدن است. تعبیر : این نوع کابوس نشانگر عدم توانایی در تصمیم گیری و انتخاب راه درست و بین دوراهی ماندن است. ۴ – به دنبال وسیله نقلیه عمومی دویدن در این نوع رویا شما در تقلا برای رسیدن یا سوار شدن به اتوبوس، قطار، هواپیما و … می باشید اما به آن نرسیده یا در یک لحظه ناپدید میشود. جدای از احساس ترس در این نوع خواب شما احساس نا امیدی و شکست خوردگی می کنید همچنین نوع دیگر این خواب این است که شما برای شرکت در یک برنامه مهم مثلا مسابقه ورزشی دیر رسیده و آنرا از دست داده اید که البته نوع اول رایج تر است. تعبیر : از دست دادن شانس یا موقعیتی خوب در زندگی، مثلا شغل خوب یا خانه مناسب و همچنین تقلا و تلاش برای گرفتن تصمیم مناسب برای ایجاد موقعیتی مناسب در زندگی از تعبیرهای این نوع خواب است. — پیشنهاد : در صورتیکه از این مطلب و سایر مطالب وبلاگ پورعلی.نت استفاده کرده و لذت برده اید، می توانید با عضویت در فید یا اشتراک رایگان در دریافت ایمیل، مطالب مرا دنبال فرمایید. — ۵ – رد شدن در امتحان این خواب معمولا برای کسانی که مدتی از مدرسه اخراج شده و یا ترک تحصیل نموده اند اتفاق می افتد. در این نوع خواب شما به حالات و شرایط مختلف از شرکت در یک امتحان منع شده و یا شانس قبول شدن در آنمرا از دست می دهید. مثلا دیر به جلسه می رسید، توانایی پاسخ به سوالات را ندارید، مداد و قلم به همراه ندارید و … . تعبیر : این نوع رویا نشانگر آن است که شما احساس قرار گرفتن در حیطه آزمایش در زندگی واقعی خود را دارید. ولی آمادگی موفقیت در این آزمایش را نداشته و یا در حال انجام عملی اشتباه هستید. ۶ – مرگ و مریضی در این نوع کابوس شما خودتان یا یکی از افرادی که خیلی دوستش دارید را در حالت مریضی، جراحت و یا مرگ می بینید. این نوع رویا معمولا با خوابی آرام همراه است که بیشتر به خاطر مریضی و عدم سلامتی جسمی بوجود می آید. در حالتی که در زندگی واقعی مریض هستید اگر از لحاظ روحی نیز مریض بوده و یا ترس از مریضی داشته باشید نیر ممکن است از این نوع رویا ببینید. همچنین در این نوع خواب ممکن است کسی را درحال وصیت کردن ببینید. تعبیر : الف )مرگ : دراز شدن عمر، قطع رابطه با فرد دیده شده یا از دست دادن وی. ب ) مریضی : احتمال وجود خطر برای فرد دیده شده، آرزوی قطع رابطه با وی ۷ – تعقیب و گریز خواب دیدن اینکه عده ای یا شخصی به دنبال شماست می تواند تجربه ای بسیار خوفناک باشد. فرد تعقیب کننده معمولا یا موجودی وحشتناک است و یا انسانی ترسناک و همچنین حیوانات مختلف. جالب اینجاست که این نوع کابوس بیشترین آمار را در بین کابوسهای دیگر دارا می باشد. تعبیر : معنی این نوع کابوس این است که شما در زندگی واقعی از موضوعی ترسیده و یا احساس وحشت می کنید. همچنین این نوع خواب به واسطه یک موضوع مهیب و تاثیر گذار (منفی) که قبلا در زندگی برایتان پیش آمده دیده می شود. راه درمان : اینکه از خودتان بپرسید چه کسی یا چه چیزی در زندگی برای من ترسناک بوده و مانند یک غول بی شاخ و دم نمایانگر می شود ؟ مثلا بعضی افراد پاس کردن چکهایشان مانند غولی بی شاخ و دم ایجاد وحشت برایشان می کند! یا بعضی دیگر قطع شدن ارتباط اینترنت به واسطه قطع شدن کابل ته دریا! ۸ – دندان ! دندان در خواب دیدن از خوابهای بسیار رایج است که بعضی اوقات می بینید که دهان خود را باز کرده و دندانهایتان یکی یکی شروع به افتادن می کند. (البته این می تواند به دلیل مشکلات دندان بوده و یا هرچیزی که به دهان و دندان مربوط می باشد.) همچنین می بینید که یکی از دندانها دچار مشکل شده و لق است که کلاً این نوع خواب پریشان بوده و نیز خود پریشان کننده است ولی باز هم معنی و تعبیر دارد. تعبیر : رایجترین تعبیر ممکن این است که از اینکه فردی منزوی و غیر قابل نفوذ در مردم باشید می ترسید. تعبیری دیگر این است که احساس شرم و خجالت و عدم توانایی در ایجاد تعاملات اجتماعی بر شما غلبه کرده است. ۹ – عریان بودن در این نوع خواب شما می بینید که عریان یا نیمه عریان هستید و یا اینکه لباس نا مناسبی به تن دارید. (مثلا در محل کار پیژامه پوشیده اید) بیشتر شما باعث جلب نظر فرد یا افراد دیگر می شوید (آنطور که می دانید !!! ) این نوع خواب معمولا نتیجه خجالت و شرم و حیاست ولی معنی آزادی عمل در مورد مسائل مختلف را نیز می دهد. تعبیر : این رویا نتیجۀ احساس بی پناهی، آسیب پذیری و ترس از اینکه دیگران از آنچه که نباید در مورد شما بدانند ولی مطلع هستند (مانند مسائل بسیار شخصی و اسرار) سرچشمه میگیرد. نکته قابل توجه این است که این خواب بیشتر توسط افرادی که درگیر مسائل عروسی و ازدواج هستند دیده می شود. ۱۰ – سقوط کردن و افتادن احتمالاً همه ما تجربه سقوط و افتادن در خواب را داشته ایم و در بیشتر مواقع پس از سقوط و افتادن (از بلندی) مرده ایم. همچنین شاید در هوا معلق شده و بسیار وحشت کرده باشیم و یا اینکه در آب غرق شده باشیم. تعبیر : این رویا معمولا در مواقعی دیده می شود که ما احساس خطر و ناامنی در زندگی کرده و یا ترس از عدم وجود پشتیبانی دیگران وجود ما را فرا گرفته. شاید هم بر روی موضوعی بسیار تمرکز کرده و پس از فکر بسیار خود را در برابر آن موضوع تسلیم کرده و منصرف از انجام آن شده ایم. راه درمان : اگر این نوع خواب ما را اذیت کرده و بیشتر اوقات با آن شب را به روز می رسانیم بهتر است موقعیت کنونی خود را ارزیابی کرده و مسئله ای را که اینقدر فکر ما را مشغول کرده را باز کرده و زوایای مختلف آنرا یک به یک حل نماییم.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *